Α' Κατ. Ξενώνας ΕΟΤ
Α' Class GNTO Hostel
12/48Κ/11/3Κ02470/0/0

Greek National Tourism Organisation

Visit Laconia